Rådgivning

RÅDGIVNING

Ledelsesrådgivning

ParatConsult er konsulent for flere små og mellemstore ikke konkurrerende virksomheder indenfor så forskellige segmenter som autobranchen, teknologibranchen, IT-branchen, den grafiske branche og transport- og logistikbranchen, samt finans, økonmi og kreditvurderingsbranchen.
Opgaverne spænder vidt, men ligger næsten alle sammen indenfor HR området i bred forstand og relaterer sig oftest til aspekter omkring Tiltrækning, Udvikling, Fastholdelse og Afvikling af medarbejdere på alle niveauer i virksomheden.
Der er tale om konkret rådgivning til egentlig praktisk gennemførelse af tiltag indenfor området.

Eksempler på opgaveområder:

Lederudvikling
Teambuilding
Medarbejderudviklingssamtaler
Karriereplanlægning
Testværktøjer
Rekruttering
Outplacement
Konfliktløsning
Trivsel/stress
Sociale aktiviteter
Omskoling
Organisationsændringer
Outsourcing
Internationalisering

Teambuilding

Teambuilding eller gruppe samarbejdsudvikling om man vil, foregår som alle andre aktiviteter i ParatConsult regi med udgangspunkt i gruppen og individerne i denne.

Der er ofte tale om forløb over to dage med internat, hvor gruppen kommer væk fra den distraherende hverdag, således at alle deltagere kan bevare den fulde koncentration omkring forløbet.

Der anvendes test, som forholder sig til gruppen som helhed og andre, der fokuserer på den enkelte i gruppen.

Der arbejdes med øvelser af både mere teoretisk karakter og med egentlige fysiske aktiviteter gerne i naturen. Det er dog ikke nødvendigt at være Arnold eller BS for at deltage i de fysiske aktiviteter.

Teambuilding aktiviteterne er udviklet i samarbejde med erfarne erhvervspsykologer og lærere fra idrætshøjskole verden.
Der er intet overladt til tilfældighederne, hverken på det fysiske eller det psykologiske plan.

Der arbejdes altid hen imod en kontrakt for hvad man som enkeltperson og som gruppe kan og skal gøre anderledes fremover.

Kurserne tilpasses altid gruppemedlemmernes indbyrdes kendskab og fortrolighed, ligesom de også altid målrettes til, om der er tale om niveau 1, 2 eller 3 i en organisation.

Netværk

Opbygning af personligt og/eller fagligt netværk er en disciplin, som alle kan lære, men ikke alle bliver lige gode til at bruge.

Mange har allerede et netværk, som de blot mangler at strukturere og anvende strategisk.
Andre skal mere eller mindre bygge det op fra grunden.
Men for begge parter gælder det, at der er nogle teknikker og nogle spilleregler, som skal overholdes.

Der er også forskellige typer af netværk ud over det personlige og det faglige.
Der findes i dag en hel del elektroniske netværk, som allerede fungerer og er under hastig udvikling. Det er samtidig i dag ret nemt at oprette et netværk selv på LinkedIn eller lignende sociale medier.

Trivsel

Stressintervention og trivselsfremme.

ParatConsult arbejder med stressintervention og trivselsfremme med udgangspunkt i det meget anerkendt værktøj StressProfilen ®, udviklet af docent Sven Setterlind fra Stress Management Center AB fra Karlstad.

StressProfilen ® er et meget let anvendeligt analyse- og procesinstrument til forbedring af det psykosociale arbejdsmiljø og til håndtering af stress og stressrelaterede problemer på såvel individ- som gruppe- og organisationsniveau.

Ved hjælp af StressProfilen ® kortlægges og synliggøres problemområderne for den enkelte og for gruppen, således at det bliver nemt at sætte målrettet ind med en handlingsplan. Handlingsplanerne vil altid være individuelle og tage hensyn til den enkelte og helheden, samt de ressourcer, der er i organisationen, som StressProfilen ® også er med til at synliggøre.

Hvilke interventioner, der sættes i værk, afstemmes altid med ledelsen, som også får en tilbagemelding på det overordnede billede, som Stressprofilen ® viser, mens den individuelle profil kun diskuteres med den involverede person.

ParatConsult arbejder sammen erfarne psykologer og konsulenter og vil derfor altid være i stand til at sammensætte en interventionsmodel, som er psykologisk forsvarlig og som kan tilfredsstille alle.

Eneste betingelse for at starte en proces op med Stressprofilen ® er, at virksomheden forpligter sig til at tage hånd om de ting, som eventuelt kommer frem i forbindelse med processen. Enten sammen med ParatConsult og vores tilknyttede psykologer eller med egne professionelle kontakter.

Karrieretjek

Alle burde unde sig et 10.000 km. job- og karrieretjek, hvor man lige stopper op og tager en time out for at mærke efter hvor man er i jobbet og karrieren. Skal man ændre kurs, revidere målsætninger og måske gøre helt op med tidligere ideer.

Skal man tænke seniorpolitisk? Er der kommet andre prioriteringer ind i livet, som gør at man gerne vil arbejde mindre eller anderledes.

Trivsel

Stressintervention og trivselsfremme.

ParatConsult arbejder med stressintervention og trivselsfremme med udgangspunkt i det meget anerkendt værktøj StressProfilen ®, udviklet af docent Sven Setterlind fra Stress Management Center AB fra Karlstad.

StressProfilen ® er et meget let anvendeligt analyse- og procesinstrument til forbedring af det psykosociale arbejdsmiljø og til håndtering af stress og stressrelaterede problemer på såvel individ- som gruppe- og organisationsniveau.

Ved hjælp af StressProfilen ® kortlægges og synliggøres problemområderne for den enkelte og for gruppen, således at det bliver nemt at sætte målrettet ind med en handlingsplan. Handlingsplanerne vil altid være individuelle og tage hensyn til den enkelte og helheden, samt de ressourcer, der er i organisationen, som StressProfilen ® også er med til at synliggøre.

Hvilke interventioner, der sættes i værk, afstemmes altid med ledelsen, som også får en tilbagemelding på det overordnede billede, som Stressprofilen ® viser, mens den individuelle profil kun diskuteres med den involverede person.

ParatConsult arbejder sammen erfarne psykologer og konsulenter og vil derfor altid være i stand til at sammensætte en interventionsmodel, som er psykologisk forsvarlig og som kan tilfredsstille alle.

Eneste betingelse for at starte en proces op med Stressprofilen ® er, at virksomheden forpligter sig til at tage hånd om de ting, som eventuelt kommer frem i forbindelse med processen. Enten sammen med ParatConsult og vores tilknyttede psykologer eller med egne professionelle kontakter.

Karrieretjek

Alle burde unde sig et 10.000 km. job- og karrieretjek, hvor man lige stopper op og tager en time out for at mærke efter hvor man er i jobbet og karrieren. Skal man ændre kurs, revidere målsætninger og måske gøre helt op med tidligere ideer.

Skal man tænke seniorpolitisk? Er der kommet andre prioriteringer ind i livet, som gør at man gerne vil arbejde mindre eller anderledes.