Om ParatConsult

ParatConsult flytter mennesker på arbejdsmarkedet, både mentalt og fysisk. Det være sig enkeltpersoner, teams, afdelinger og hele organisationer – altid med respekt for det enkelte menneske uden at det går ud over helheden.

ParatConsult arbejder med mentorordninger og coaching på mange planer – fra unge potentielle mønsterbrydere, som får voksenstøtte til at gennemføre et mønsterbrud, over støtte til nyuddannede akademikere i jobsøgningsprocessen til executive coaching til erhvervslivets håbefulde nyere ledere.

ParatConsult har netværk og det at bruge netværk, som et centralt omdrejningspunkt.

ParatConsult tror på det enkelte menneske, humanisme og demokrati som grundlæggende værdier.

ParatConsult arbejder ikke ud fra en bestemt metode, men tager udgangspunkt i den enkelte person, hvorfor gensidig sympati skal være tilstede for at det personlige engagement kan flytte noget.

ParatConsult ejes af Peter Arentzen, som i en længere årrække har arbejde som konsulent, projektleder og chef i det private erhvervsliv.

Peter Arentzen er certificeret i en række testværktøjer og arbejder med et større udvalg af test og personvurderingsværktøjer, såsom NEO-PI-3 fra Hogrefe og Interpersonal fra e-Stimate.

Peter Arentzen er oprindelig cand mag i historie med idræt som bifag fra KU, samt læst samfundsfag og har senere læst organisation og ledelse på CBS og hvis han har en guru, så er det Edgar H. Schein.

Peter Arentzen har været med til at starte brancheforeningen Videnscenter for Professionel Personvurdering (VPP) op sidst i forrige årtusinde.

Peter Arentzen har været medejer af Humanitas – Center for trivselsfremme og stressintervention og arbejdet med værktøjet Stressprofilen ®