Outplacement

OUTPLACEMENT

Outplacement

Outplacement siger i virkeligheden meget mere om hvad det handler om end det danske begreb genplacering, som nemt kan give associationer om bare at flytte en person fra A til B.

Outplacement handler om afrunding, afklaring, muligheder og ønsker. Der er i allerhøjeste grad tale om en holistisk proces, hvor det er et helt menneske, der indgår i processen og ikke kun det arbejdende menneske.

Outplacement kan også være en proces på vej mod et nyt liv uden lønarbejde med nye sociale relationer og deltagelse i mere eller mindre struktureret frivilligheds arbejde.

Outplacement er som alle andre ydelser hos ParatConsult en individuel proces, som tager udgangspunkt i den enkelte kandidats totale situation. Dog vil der som oftest være en række faser, som kandidaten skal igennem, men vægtningen af elementerne kan være meget forskellig afhængig af den enkelte kandidat.

Den første samtale er som udgangspunkt gratis, idet det alt afgørende er, at der er kemi mellem kandidat og konsulent.

Et typisk forløb vil indeholde følgende elementer vægtet efter behov:

 1. opstart og planlægning af forløb relateret til den økonomiske ramme
 2. status og afklaring: hvor er jeg?
 3. økonomisk afklaring: hvad har jeg?
 4. personlig afklaring: hvem er jeg?
 5. job afklaring: hvad vil jeg?
 6. uddannelse: hvad mangler jeg?
 7. diverse personprofiltest til at afdække adfærd, behov og motiver
 8. CV/dataliste
 9. ansøgning
 10. søgestrategier
 11. netværk
 12. kontakter
 13. samtalen
 14. jobbet og forhandlingen
 15. afrunding med erfaringsopsamling